Ohlášky – 10. února 2019 (5. neděle v mezidobí)

Mše svaté v tomto týdnu jsou zde v katedrále v pravidelném pořádku.

Vzadu za lavicemi si můžete vzít nové číslo farních informací.