Postní duchovní obnova farnosti

Duchovní správa u katedrály Svatého Ducha

připravuje

Postní duchovní obnovu farnosti

na téma

Tak Bůh miloval svět

která se koná

22. – 23. března 2019

a povede ji

P. Vojtěch Suchý, SJ,

bývalý provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova

s následujícím programem

pátek

od 18.30

mše svatá – zahájení

katedrála

sobota

23. března

od 09.00

první přednáška

Nové Adalbertinum

Velký sál

(2. patro)

od 10.15

druhá přednáška

od 11.30

třetí přednáška

od 12.15

modlitba Anděl Páně

od 16.30

tichá adorace a

svátost smíření

katedrála

od 18.00

společná adorace

od 18.30

mše svatá – zakončení

Všechny upřímně zveme!