Ohlášky – 17. března 2019 – (2. neděle postní)

V úterý je slavnost sv. Josefa. V kapli sv. Josefa v kostele Panny Marie bude poutní slavnost. Proto poutní mše svatá ráno v 7:00 a večer v 18:30 bude v kapli sv. Josefa. V katedrále bude mše svatá dopoledne v 9:30.

V ostatní dny v týdnu budou mše svaté v pravidelném pořádku, jen v pátek bude v katedrále před večerní mši svatou od 17:45 pobožnost Křížové cesty.

V týdnu budou mše svaté v obvyklou dobu. V pátek před večerní mší svatou zde bude od 17:45 pobožnost Křížové cesty.

Tento týden bude v naší farnosti probíhat postní duchovní obnova. Povede ji P. Vojtěch Suchý, bývalý provinciál Tovaryšstva Ježíšova. Začátek bude v pátek v katedrále při mši svaté v 18.30 hodin. Přednášky k rozjímání budou v sobotu ve Velkém sále ve 2. patře Nového Adalbertina v 9:00; v 10:15 a v 11:45 hodin. Ve 12:30 se tam společně pomodlíme modlitbu Anděl Páně a tím dopolední program ukončíme. Odpoledne od 16:30 bude v katedrále vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci a zároveň tam budete mít příležitost k přijetí svátosti smíření. Zpovídat bude především exercitátor. V 18 hodin bude následovat společná adorace se svátostným požehnáním a v 18:30 bude mše svatá, při které duchovní obnovu zakončíme. Prosím využijte tuto jedinečnou příležitost ke ztišení a zamyšlení nad Božím slovem.

Příští neděli při mši svaté v 9:30 se zúčastní pět katechumenů, kteří se u nás na děkanství připravují na přijetí svátosti křtu, prvního skrutinia. Ve dvou následujících nedělích se zúčastní ještě druhého a třetího skrutinia. Milí farníci, Vaše účast při těchto přípravných obřadech katechumenů na přijetí svátosti křtu je velmi důležitá. Moc Vás prosím, abyste na ně pamatovali a modlili se za ně.

Sbírka příští neděli bude věnovaná na plošné pojištění církevních budov v naší diecézi.