Ohlášky – 12. května 2019 (4. neděle velikonoční)

V úterý je svátek sv. Matěje, apoštola; ve čtvrtek je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech a příští neděle 5. velikonoční.

Ve čtvrtek na svátek sv. Jana Nepomuckého je večer v 18:30 poutní mše svatá v bývalém seminárním kostele sv. Jana Nepomuckého, dnešní Městské hudební síně a po mši svaté tam bude následovat májová pobožnost. Hlavním celebrantem bude pan biskup Jan Vokál. Z tohoto důvodu nebude večerní mše svatá v kostele Panny Marie.

V týdnu budou mše svaté ráno v 7:00 v kapli sv. Klimenta a večer v 18:30 v kostele Panny Marie s májovou pobožností, s výjimkou ve čtvrtek, kdy je mše svatá v bývalém seminárním kostele sv. Jana Nepomuckého.

Dnešní sbírka je věnována na Kněžský seminář a naše bohoslovce. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.