Ohlášky – 19. května 2019 (6. neděle velikonoční)

Minulou neděli zde byla sbírka věnovaná na kněžský seminář a na naše bohoslovce, která zde činila … 11.062,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

V týdnu budou ve všední dny mše svaté v 7:00 v kapli sv. Klimenta, večerní mše svaté budou v kostele Panny Marie s májovou pobožností. Výjimka je ve středu, kdy si připomínáme 7. výročí od smrti pana arcibiskupa Karla Otčenáška, proto bude ve středu večerní mše svatá v 18:30 v katedrále a bude ji celebrovat otec biskup Jan a koncelebrovat bude otec biskup Josef a přítomní kněží.

Tento týden v pátek je ohlášená na mnoha místech v českých a moravských diecézích „Noc kostelů“. Do této iniciativy se zapojila i naše farnost. Venku na vývěsce je k dispozici program večera v katedrále. Prosím, abyste tomu věnovali svoji pozornost a podle svých možností nám pomohli zajistit zdárný průběh celého večera.

Vzadu za lavicemi jsou brožury s programem Týdne otevřených kostelů, prosíme, abyste si vzali nejenom vy, ale pamatovali také na své sousedy, kolegy v práci či známé. Osobně je pozvali a pomohli tak šířit Radostou zvěst.