Ohlášky – 9. června 2019 (Seslání Ducha Svatého)

Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a následuje období liturgického mezidobí.

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; v úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola; ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v sobotu památka sv. Filipa a příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnes v 17:30 budou zde v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste všichni srdečně zváni.

V týdnu budou ve všední dny mše svaté v 7:00 v kostele Panny Marie a večer v 18:30 v pondělí v kapli sv. Klimenta a v ostatní dny v katedrále.