Ohlášky – 14. července 2019 ( 15. neděle v mezidobí)

Příští neděle je 16. v mezidobí.

V týdnu jsou mše svaté v pravidelném pořádku.