Ohlášky – 11. srpna 2019 (19. neděle v mezidobí)

Ve středu je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka; ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí Panny Marie a příští neděle je 20. v mezidobí.

Ve čtvrtek na slavnost Nanebevzetí Panny Marie slaví v kostele Panny Marie poutní slavnost. Proto mše sv. ráno v 7 hodin a večer v 18:30 bude v kostele Panny Marie. V katedrále mše svatá nebude.

V další dny v týdnu budou mše svaté v obvyklém pořádku.

Dnes máte možnost zapojit se do výzvy „Dar pro Svatého otce“, související s podzimní poutí do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení naší sv. Anežky, jak jste o tom slyšeli minulou neděli zde v katedrále. Také si i dnes můžete vzít vzadu na stolku informační leták, týkající se této iniciativy. Dnes po této mši svaté je otevřená kaple sv. Klimenta, kde můžete na připravený arch papíru otisknout palec své pravé ruky, můžete tam také odevzdat svůj finanční dar pro Sv. otce a získat pamětní medaili. Pán Bůh požehnej Vám všem, kteří se do této iniciativy zapojíte.