Ohlášky – 18. srpna 2019 (20. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve; ve středu sv. Pia X., papeže; ve čtvrtek památka Panny Marie Královny; v sobotu je svátek sv. Bartoloměje, apoštola a příští neděle je 21. v mezidobí.

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Minulou neděli zde probíhala iniciativa, související s podzimní poutí do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení naší sv. Anežky. V kapli sv. Klimenta jsme rozdali 142 ks medailí a na sbírku pro Svatého otce jste přispěli částkou … 42.346,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste se do této iniciativy zapojili.