Příprava dospělých na přijetí svátosti křtu a biřmování

Milí přátelé, pokud máte zájem přijmout svátost křtu, nebo biřmování, nebo jste byli již dříve pokřtění a chcete se připravit na přijímání svátostí, pak přijďte k nám na děkanství

v pondělí 30. 9. v 19:30 hodin.

Chceme se s Vámi domluvit na vhodném termínu pro pravidelná týdenní setkávání.