Příprava dospělých na přijetí svátosti křtu a biřmování

Pravidelně se budeme setkávat:

na děkanství ve čtvrtek v 19:15 hodin.

Srdečně zveme všechny dospělé, kteří mají zájem přijmout svátost křtu, nebo biřmování.

(První setkání ve čtvrtek 10. 10. 2019)