Ohlášky – 10. listopadu 2019 (32. neděle v mezidobí)

V pondělí je památka sv. Martina, biskupa; v úterý sv. Josafata, biskupa a mučedníka; ve středu sv. Anežky České, panny a příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je věnována na plošné pojištění kostelů a církevních budov v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

V týdnu zde budou mše svaté v obvyklém pořádku.

V sobotu si zde v katedrále při mši svaté v 18:30 hodin připomeneme 30. výročí od svatořečení sv. Anežky České a výročí společenských změn v naší zemi. Při mši svaté, kterou bude celebrovat pan biskup Josef Kajnek spolu s katedrální kapitulou, poděkujeme Pánu Bohu za dar svobody. V podání Cantores Gradecenses pří ní zazní premiéra Kantáty ke sv. Anežce od Zdeňka Pololáníka. Jedná se o zhudebnění modlitby ke sv. Anežce České, jejíž text připravil biskup Mons. Josef Hrdlička. Bližší informace naleznete venku na vývěsce a ve farních informacích.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.