Ohlášky – 24. listopadu 2019 (34. neděle v mezidobí)

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále; v sobotu svátek sv. Ondřeje, apoštola a příští neděle je 1. adventní.

V týdnu zde budou mše svaté v obvyklém pořádku.

Adventní věnec se čtyřmi svícemi, který nás bude provázet po celou dobu adventní, posvětíme příští neděli zde v katedrále na začátku mše svaté v 9:30 hodin. Pokud si připravujete adventní věnec také pro svůj domov, přineste si jej na tuto mši svatou k posvěcení. Přede mší svatou jej položte na stupínek před obětní stůl a po mši svaté si jej vezměte domů. Je krásným zvykem, aby se rodina v adventní době každý den shromáždila kolem adventního věnce s rozžatými svícemi a společně se pomodlila a zazpívala si adventní písně.

Naše biskupství připravilo brožuru s názvem „Advent“, kde na každý den doby adventní naleznete krátký text z Písma svatého a text k rozjímání, který připravili kněží a jáhnové z naší diecéze. Text z Písma svatého i připravené meditace Vám mají pomoci k tomu, abyste celou dobu adventní prožili také duchovně a tak se připravili na slavnost Kristova narození. Je Vám k dispozici vzadu za lavicemi na stolku. Cena jedné brožury je 20 Kč.

Z iniciativy České biskupské konference se i v letošním roce také naše farnost zapojí spolu s ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR k iniciativě Červená středa, která připomíná osoby pronásledované po celém světě pro jejich víru.

Tento týden ve středu 27. 11. po večerní mši svaté v katedrále, půjdeme v průvodu ke kříži venku u katedrály. Tam bude krátká bohoslužba slova, pomodlíme se společně za pronásledované křesťany a každý tam zapálíme svíčku. Prosím o Vaší hojnou účast na této bohoslužbě. Červenou svíčku si přineste sebou, nebo jí od nás dostanete.

Vzadu na stolku si můžete vzít no číslo farních informací.

Příští neděli budou zde v katedrále v 17:30 hodin zpívané nešpory. V úvodu těchto společných modliteb bude pan biskup Jan Vokál slavnostně jmenovat dva nové kanovníky a to: Mons Jana Paseku a P. Prokopa Brože. Dále bude jmenovat jednoho čestného kanovníka a to: Mons. Pavla Dokládala. Na tuto slavnost jste všichni srdečně zváni.

Sbírka příští neděli je věnována na kněžský seminář a na naše bohoslovce.