Ohlášky – 1. prosince 2019 (1. neděle adventní)

Dnešní sbírka je věnována na potřeby kněžského semináře a na bohoslovce z naší diecéze. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na tento účel přispěli.

V úterý je památka sv. Františka Xaverského, kněze; v sobotu sv. Ambrože, biskupa a učitele církve a příští neděle je 2. adventní.

Dnes na začátku mše svaté v 9.30 hodin, posvětíme adventní věnec, který v době adventní budeme vidět zde v katedrále a také adventní věnce pro Vaše domovy. Pokud to již neděláte, zkuste si občas doma zhasnout světla a nechte hořet jen potřebný počet svící na adventním věnci a přitom se společně pomodlete modlitbu Otče náš a Zdrávas Maria, nebo Anděl Páně, nebo jeden desátek svatého růžence, nebo si i zazpívejte nějakou adventní píseň. Je velmi pravděpodobné, že začnete více objevovat duchovní atmosféru adventu.

Dnes budou zde v katedrále v 17:30 hodin zpívané nešpory. V úvodu těchto společných modliteb bude pan biskup Jan Vokál slavnostně jmenovat dva nové kanovníky a to: Mons Jana Paseku a P. Prokopa Brože. Dále bude jmenovat jednoho čestného kanovníka a to: Mons. Pavla Dokládala. Na tuto slavnost jste všichni srdečně zváni.

Ve všední dny zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Příští neděli bude z naší katedrály rozhlasový přenos mše svaté. Z tohoto důvodu začne mše svatá, která pravidelně začíná v 9:30 hodin již v 9 hodin. Prosím, přijďte do katedrály na tuto mši svatou vytvořit společenství modlitby a přijďte již v 8.45 hodin, abychom se na mši svatou mohli společně připravit.

Tento týden je první pátek v prosinci. Příležitost ke sv. zpovědi budete mít zde v katedrále ve čtvrtek a v pátek od 17 hodin.

V pátek v 17 hodin zde bude vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18:00 zakončíme společnou adorací a svátostným požehnáním.