Ohlášky – 12. ledna 2020 (svátek Křtu Páně)

Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a začíná doba liturgického mezidobí. V pátek je památka sv. Antonína, opata; v sobotu Panny Marie Matky jednoty křesťanů a příští neděle je 2. v mezidobí.

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

V sobotu, na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, který končí následující týden v sobotu, na svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů bude zde v katedrále v sobotu v 17:30 vystavená Nejsvětější svátost k tiché adoraci, kterou zakončíme v 18:00 společnou adorací se svátostným požehnáním, v 18:30 bude následovat pravidelná mše svatá.

Milí rodiče, pokud máte děti, které by měli letos přistoupit k prvnímu svatému přijímání, pak Vám nabízíme možnost, aby se na tuto svátost připravily – pokud se již nepřipravují někde jinde. Pokud se Vás to týká, zastavte se u nás v sakristii a my si poznamenáme kontakt na Vás. V nejbližší době budete informováni o dalším postupu.