Ohlášky – 9. února 2020 (5. neděle v mezidobí)

Zítra, v pondělí, je památka sv. Scholastiky, panny a příští neděle je 6. v mezidobí.

Mše svaté v tomto týdnu jsou zde v katedrále v pravidelném pořádku.

Mládež z našeho vikariátu zve všechny mladé lidi na již čtvrtý Taneční večer, který se bude konat 14. 2. od 17 hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Bližší informace získáte venku na vývěsce.