Ohlášky – 16. února 2020 (6. neděle v mezidobí)

V sobotu je svátek Stolce svatého apoštola Petra a příští neděle je 7. v mezidobé.

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Ve čtvrtek bude při večerní mši svaté zde v katedrále uvedeno pět katechumenů mezi čekatele křtu. O vigilii hodu Božího velikonočního by měli přijmout svátost křtu.

Vzadu za lavicemi si můžete vzít nové číslo farních informací.

Naše biskupství připravilo brožuru s názvem „Půst“, kde na každý den doby postní naleznete krátký text z Písma svatého a text k rozjímání. Text z Písma svatého i připravené meditace Vám mají pomoci k tomu, abyste celou dobu postní prožili také duchovně a tak se připravili na slavnost Kristova zmrtvýchvstání. V katedrále si jí můžete vzít vzadu za lavicemi na stolku. Cena jedné brožury je 32 Kč.