Pozdrav otce arciděkana Františka Hladkého farníkům II.

Milí farníci, již několik týdnů jsme neměli možnost se společně setkat v katedrále a potkáváme se jen sporadicky, nebo maximálně prostřednictvím telefonu, nebo e-mailu. Rád bych Vás ujistil, že na Vás pravidelně vzpomínám a pamatuji na Vás každý den v katedrále v 7:00 hodin při mši svaté, ale i dopoledne u svatostánku, nebo večer při modlitbě sv. růžence a těším se na setkání s Vámi při pravidelné mši svaté. Jsem přesvědčený, že velká většina z Vás se pravidelně buď každý den, nebo alespoň v neděli zúčastňuje mše svaté prostřednictvím televize, internetu, nebo rozhlasu. Ovšem nepochybuji o tom, že se těšíte na možnost zúčastnit se osobně mše svaté ve svém farním kostele.

Když jsme jezdili několikrát do roka na farní poutě, navštívili jsme mnoho, někdy velmi krásných poutních míst, klášterů, bazilik, i katedrál. Vzpomínám si, že na závěr každé poutě jedna paní, téměř pravidelně, říkala: „Bylo to krásné, ale katedrála je katedrála“. Velmi bych si přál, abyste i Vy po všech, v současné době prožitých, zkušenostech, kdy jste jistě slyšeli a viděli mnoho krásného v různých křesťanských společenstvích, které jste mohli navštívit prostřednictvím sdělovacích prostředků, cítili potřebu vyslovit něco podobného.

Společně s lidmi na celém světě prožíváme zcela výjimečné a náročné období. Je to velká a nečekaná zkouška, která velmi pravděpodobně, ve svých důsledcích, zničí mnoho iluzí a přiměje mnohé z nás, abychom se soustředili na to podstatné. Je naší povinností hledat v hloubi svého srdce, v jeho nejduchovnější části, hlas, který k nám promlouvá a který může každému člověku dodat důvěru a odvahu. Dá se předpokládat, že se ve světě něco změní. Jak a do jaké míry, to záleží i na nás. Modlitba nám připomíná, že všechno nezávisí jen na nás, ale že uprostřed našich životů je přítomný Bůh, že naše starosti jsou i jeho starostmi, a to do detailu.

Přeji Vám, abyste i v tomto čase zkoušek, nezapomínali, že stále prožíváme velikonoční čas, svátky Vzkříšení plné naděje. K tomu Vám žehnám

Váš František Hladký