Ohlášky – 17. května 2020 (6. neděle velikonoční)

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně a příští neděle je 7. velikonoční.

Po celý měsíc květen jsou mše svaté ráno v 7:00 zde v katedrále a večer v 18:30 s májovou pobožností v kostele Panny Marie. Výjimka je ve středu, kdy v kostele Panny Marie bude májová pobožnost v 19:00 a mše svatá tam začne v 19:30 hodin.

V neděli zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Před devíti roky 23. 5. zemřel pan arcibiskup Karel Otčenášek. Proto tento týden v sobotu, ve výroční den jeho úmrtí, bude zde v katedrále v 10:00 za něho mše svatá, při které bude hlavním celebrantem pan kardinál Dominik Duka. Mši svatou bude možné v přenosu sledovat také v televizi NOE. Bližší informace naleznete venku na vývěsce, nebo na našich internetových stránkách. Všichni jste na mši svaté srdečně vítáni.

Dnes je „Neděle modliteb za pronásledované křesťany“. K tomu vydala Česká biskupská konference následující výzvu, kterou podpořil i pan biskup Jan Vokál.

Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. I když většinou vychází z náboženského fundamentalismu, především islámského, tak represe proti křesťanům narůstají i v jiných zemích. Zvláště tragická je situace na Středním východě, v místech počátků křesťanství, kde křesťanským církvím hrozí úplný zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří.

Situace náboženských menšin, jako jsou křesťané, je v různých muslimských zemích velmi odlišná. Téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská svoboda realizována. Pod tlak se však dostávají i křesťané na Západě, zejména vlivem agresivního liberalismu a sekularizace.

Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v Písmu svatém: „Trpí-li jedna část, trpí spolu s ní všechny“ (srov. 1 Kor 12,26), říká svatý Pavel. Je důležité si uvědomit, že v praktické rovině jsme právě my často jedinými, kteří mohou ještě pomoci. Spojme se proto s pronásledovanými křesťany v modlitbě a v konkrétní hmotné pomoci formou dnešní tzv. „dveřní“ sbírky.

K tomu dodávám, že při odchodu z této mši svaté bude vzadu u dveří stát ministrant s košíkem, kde můžete svůj příspěvek na tento účel odevzdat. Pán Bůh zaplať.