Ohlášky – 24. května 2020 (7. neděle velikonoční)

V úterý je památka sv. Filipa Neriho, kněze; v sobotu sv. Zdislavy a příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého – v katedrále budeme slavit poutní slavnost.

V týdnu budou mše svaté ráno v 7:00 v katedrále a večer v 18:30 v kostele Panny Marie, s výjimkou středy, kdy je v kostele Panny Marie mše sv. v 19:30 a májová pobožnost tam začne již v 19:00 hodin.

Příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého, zde v katedrále budeme slavit poutní slavnost.

  • v předvečer slavnosti, v sobotu bude v 18:30 v katedrále mše svatá, při které bude otec biskup Jan Vokál udělovat svátost křtu pěti katechumenům a biřmování šesti biřmovancům, kteří se na tyto svátosti připravovali v naší farnosti.
  • poutní mši svatou bude otec biskup Jan celebrovat v katedrále v neděli v 9:30 hodin.
  • v neděli v 17:30 budou v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy. Srdečně zveme k účasti.

Příští neděli bude i v naší farnosti celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v naší diecézi.