Ohlášky – 25. července 2020 (17. neděle v mezidobí)

Ve středu je památka sv. Marty; v pátek sv. Ignáce z Loyoly, kněze; v sobotu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve a příští neděle je 18. v mezidobí.

V týdnu budou mše svaté v obvyklou dobu.