Ohlášky – 1. srpna 2020 (18. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze; ve čtvrtek je svátek Proměnění Páně; v sobotu památka sv. Dominika, kněze a příští neděle je 19. v mezidobí.

Dnes v 17:30 zde budou zpívané nešpory, za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste i Vy všichni srdečně zváni.

V týdnu budou mše svaté v obvyklou dobu.

Tento týden je první pátek v srpnu. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít zde v katedrále ve čtvrtek a v pátek od 17:00 hodin.

V pátek bude zde v katedrále v 17:00 hodin vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18:00 zakončíme společnou adorací.

Příští neděli bude z naší katedrály rozhlasový přenos mše svaté. Proto mše svatá, která pravidelně začíná v 9:30 bude začínat již v 9:00 hodin. Prosím, přijďte na tuto mši svatou již v 8:45 hodin, abychom se na ní mohli společně připravit.