Příprava dospělých na svátost křtu a biřmování

Milí přátelé, pokud máte zájem přijmout svátost křtu, nebo biřmování, nebo jste byli již dříve pokřtění a chcete se připravit na přijímání svátostí, pak přijďte

k nám na děkanství – ve středu 30. 9. v 19:30 hod.

Toto setkání bude krátké. Chceme se s Vámi domluvit na vhodném termínu pro pravidelná týdenní setkávání.