Ohlášky – 13. září 2020 (24. neděle v mezidobí)

V pondělí je svátek Povýšení svatého kříže; v úterý památka Panny Marie Bolestné; ve středu sv. Ludmily, mučednice a příští neděle je 25. v mezidobí.

Sbírka příští neděli je věnovaná na církevní školství v naší diecézi.

V týdnu budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Venku na vývěsce, naleznete rozvrh hodin pro vyučování náboženství dětí ze základní školy.

Vzadu na stolku si můžete vzít nové číslo farních informací.