Ohlášky – 4. října 2020 (27. neděle v mezidobí)

Ve středu je památka Panny Marie Růžencové a příští neděle je 28. v mezidobí.

Dnes v 17:30 hodin budou zde v katedrále zpívané nešpory, za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste všichni srdečně zváni.

V týdnu zde budou mše svaté v pravidelném pořádku.

Měsíc říjen je zasvěcený modlitbě svatého růžence. Společně se jej modlíme zde v katedrále každý všední den od 18:00 hodin. Přijďte se jej s námi společně pomodlit.

Příprava dospělých na přijetí svátosti křtu a biřmování bude probíhat na děkanství pravidelně ve čtvrtek od 19:15 hodin. První setkání bude již tento týden 8. října.