Ohlášky – 10. ledna 2021 (Křtu Páně)

Dnes je svátek Křtu Páně. Dnešním dnem končí doba vánoční a začíná doba liturgického mezidobí.

V týdnu budou večerní mše svaté zde v katedrále v 18:30 hodin.

Příští neděli zde budou mše svaté v pravidelném pořádku, tj. v 7:00; v 9:00 a v 10:30 hodin.

Dnes při odchodu ze mše svaté, bude vzadu u dveří stát ministrant s pokladničkou od Oblastní charity v Hradci Králové na tříkrálovou sbírku. Pokud jste na tuto sbírku ještě nepřispěli, zde máte možnost svůj příspěvek odevzdat. Jménem Oblastní charity v Hradci Králové Vám vyslovuji za Váš příspěvek, upřímné Pán Bůh zaplať.