Ohlášky – 4. dubna 2021 ( slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

Dnes v 17:30 zde budou recitované nešpory se svátostným požehnáním za účasti katedrální kapituly. Srdečně Vás zveme k účasti.

Zítra v pondělí velikonoční zde budou mše svaté jako v neděli.

V další dny v týdnu budou mše svaté v obvyklou dobu.

Do pokladničky umístěné v pravé jižní lodi zde v katedrále jste na květinovou výzdobu o Velikonocích, přispěli částkou 6.358,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na tento účel přispěli.