Ohlášky – 8. května 2022 (4. neděle velikonoční)

V sobotu je svátek sv. Matěje, apoštola a příští neděle 5. velikonoční.

Dnešní sbírka je věnována na potřeby Kněžského semináře a našich bohoslovců. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

V týdnu budou mše svaté ráno v 7:00 zde v katedrále a večer v 18:30 v kostele Panny Marie s májovou pobožností, s výjimkou ve středu, kdy mše svatá v kostele Panny Marie začíná v 19:30 hodin.