Ohlášky – 15. května 2022 (5. neděle velikonoční)

Zítra v pondělí je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech a příští neděle 6. velikonoční.

V pondělí na svátek sv. Jana Nepomuckého je večer v 18:30 poutní mše svatá v bývalém seminárním kostele sv. Jana Nepomuckého, dnešní Městské hudební síně a po mši svaté tam bude následovat májová pobožnost. Hlavním celebrantem bude pan biskup Jan Vokál. Z tohoto důvodu nebude večerní mše svatá v kostele Panny Marie.

V týdnu budou mše svaté ráno v 7:00 zde v katedrále a večer v 18:30 v kostele Panny Marie s májovou pobožností, s výjimkou v pondělí, kdy je mše svatá v bývalém seminárním kostele sv. Jana Nepomuckého a ve středu, kdy mše svatá v kostele Panny Marie začíná v 19:30 hodin.

Minulou neděli zde byla sbírka věnována na Kněžský seminář a naše bohoslovce, která zde činila … 9.437,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

V sobotu 28. května v 11:00 hodin bude zde v katedrále mše svatá u příležitosti ukončení diecézní části beatifikačního procesu SM Elišky Pretschnerové. Bude jí celebrovat pan biskup Josef Kajnek a přítomní kněží. Řeholní sestry z kongregace Školských sester sv. Františka, které stále ještě působí také v naší diecézi ve Slatiňanech a na Hoješíně, Vás všechny srdečně zvou ke slavení této radostné události. Společně s Vámi chtějí sestry při mši svaté Pánu Bohu poděkovat nejen za dar života sestry Elišky, ale i za všechny milosti obdržené během práce na tomto procesu.

Ve dnech 9. – 14. srpna t. r. bude zde v Hradci Králové celostátní setkání mládeže, což je významná a velká událost, která se dotýká i naší farnosti. Proto příští neděli zde bude při mši svaté v 9:00 a v 10:30 hodin koncelebrovat jeden kněz z organizačního týmu a při homilii a v závěru mše svaté Vás bude informovat o průběhu setkání.