Ohlášky – 19. června 2022 (12. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka; ve čtvrtek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele; v pátek slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie a příští neděle je 13. v mezidobí.

Dnes v naší farnosti slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Mši svatou v 9:00 bude celebrovat otec biskup Jan Vokál. Po mši svaté půjdeme průvodem s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tři oltáře budou pro tento účel postavené na Velkém náměstí a čtvrtý bude v kostele Panny Marie. Tam eucharistický průvod zakončíme chvalozpěvem „Bože, chválíme Tebe“.

Z tohoto důvodu zde dnes nebude mše svatá v 10:30 hodin.

V týdnu budou mše svaté v pravidelném pořádku, tzn. v pondělí, v úterý a ve středu v kapli sv. Klimenta a ve čtvrtek, v pátek a v sobotu zde v katedrále.

Příští neděli je sbírka věnovaná na potřeby Diecézní charity v Hradci Králové. V posledním čísle farních informací jste si přečetli výzvu k této sbírce, kterou napsala ředitelka a prezident Diecézní charity.

Dnes večer od 19.00 hodin se zde v katedrále Svatého Ducha koná koncert k nedožitým 90. narozeninám pana Jiřího Strejce, který zde byl mnoho roků varhaníkem a ředitelem kůru. Srdečně Vás zveme k účasti. Bližší podrobnosti naleznete venku na vývěsce, nebo v posledním čísle našich farních informací.