Ohlášky – 26. června 2022 (13. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka; ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a příští neděle je 14. v mezidobí.

V týdnu budou mše svaté v obvyklou dobu, tzn., že v pondělí, v úterý a ve středu v kapli sv. Klimenta a ve čtvrtek v pátek a v sobotu v katedrále. Ve středu na slavnost sv. Petra a Pavla bude mše svatá také dopoledne v 9:00 v kapli sv. Klimenta.

Dnešní sbírka je věnovaná na potřeby diecézní charity v Hradci Králové. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Tento týden je první pátek v červenci. Příležitost k přijetí svátosti smíření zde budete mít ve čtvrtek a v pátek od 17:30 hodin.

V pátek v 17:30 hodin zde bude vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18 hodin ukončíme společnou adorací se svátostným požehnáním. V 18:30 hodin zde pak bude následovat večerní mše svatá.