Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové ve dnech 9. – 14. 8. 2022

Drazí věřící města Hradec Králové, obracíme se na vás s velkou prosbou. Během celostátního setkání mládeže bude probíhat celodenní adorace v kapli sv. Klimenta – vedle Bílé věže, jako forma duchovní podpory tohoto setkání. Adorace bude probíhat od středy 10. do soboty 13. srpna v čase od 8:00 do 21:00 hodin a v neděli 14. srpna od 8:00 do 9:30 hodin.

Kdo by byl ochotný zapojit se do adorační služby, ať prosím kontaktuje P. Dmytra Romanovského na tel. čísle 603 565 676, nebo na emailu: romanovsky@seznam.cz.

Rád vám osobně sdělím případné doplňující informace. Děkujeme za vaši podporu setkání a budeme se těšit na společně prožitý čas. 

V modlitbě P. Dmytro Romanovský