Ohlášky – 8. srpna 2021 (19. neděle v mezidobí)

V pondělí je památka sv. Dominika, kněze; v úterý je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; ve středu je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka; ve čtvrtek je památka sv. Kláry, panny a příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.

V úterý začíná zde v Hradci Králové celostátní setkání mládeže, kterého se zúčastní téměř pět tisíc mladých lidí. Pro nás to znamená, že:

  • V pondělí a v úterý budou večerní mše svaté v kapli sv. Klimenta a od středy do soboty pak v katedrále, vždy v 18:30 hodin.
  • V úterý bude v katedrále mše svatá také v 16:00 na zahájení setkání.
  • Příští neděli bude v katedrále mše svaté pouze v 7:00 hodin. Mše svatá v 9:00 a v 10:30 zde nebude, protože zde bude probíhat program. Přáním našich biskupů a organizátorů je, abychom se všichni zúčastnili mše svaté za zakončení setkání, která začne v 10:00 na hlavním podiu na prostranství mezi Univerzitou v Hradci Králové a Fakultní nemocnicí.
  • Od středy do soboty bude v kapli sv. Klimenta od 8:00 do 21:00 hodin vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci.
  • Měli bychom zajistit, aby od středy do soboty byla od 9:00 do 18:00 hodin otevřená katedrála. Prosím Vás přihlaste se nám, u paní kostelnice, Vy, kteří byste v této době mohli v katedrále pobýt, např. na půl dne. Děkuji za pochopení a pomoc.
  • Celostátní setkání mládeže je otevřeno široké veřejnosti. A proto zveme všechny farníky na hlavní program, který se koná před  budovou UHK. V rámci setkání se konají koncerty, které naleznete na různých místech v Hradci Králové. Bližší informace naleznete na: www.celostatnisetkanimladeze.cz .