Ohlášky – 18. září 2022 (25. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů, mučedníků; ve středu je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; v pátek je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze a příští neděle je 26. v mezidobí.

Dnešní sbírka je věnovaná na církevní školství v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Mše svaté v tomto týdnu zde budou v pravidelném pořádku.

Příští týden v pondělí 26. 9. se v 19:15 sejdeme na děkanství s dospělými, kteří mají zájem připravit se v letošním roce na přijetí svátosti křtu a biřmování, nebo na přijímání svátostí. Schůzka by měla být jen krátká, chtěli bychom se společně domluvit na vhodném termínu pro pravidelná týdenní setkávání. Prosím přijďte všichni, kterých se tato nabídka týká.