Ohlášky – 17. září 2023 (24. neděle v mezidobí)

Ve středu je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů, mučedníků; ve čtvrtek je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty; v sobotu je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze a příští neděle je 25. v mezidobí.

Dnešní sbírka je věnovaná na církevní školství v naší diecézi. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli.

Mše svaté v tomto týdnu zde budou v pravidelném pořádku.

Příští týden v pondělí 25.09. se v 19:30 sejdeme u nás na děkanství s dospělými, kteří mají zájem připravit se v letošním roce na přijetí svátosti křtu a biřmování, nebo na přijímání svátostí. Schůzka by měla být jen krátká, chtěli bychom se společně domluvit na vhodném termínu pro pravidelná týdenní setkávání. Prosím přijďte všichni, kterých se tato nabídka týká.

Příští týden v úterý 26.09. bude mši svatou v 18:30 zde v katedrále celebrovat pan kardinál Dominik Duka a to u příležitosti 25. výročí svého biskupského svěcení (konsekrace). Jeho jménem Vás na tuto mši svatou srdečně zvu.