Příprava dospělých na přijetí svátosti křtu a biřmování

První setkání bude u nás na Děkanství v Hradci Králové I, Náměstí Jana Pavla II. 58 (naproti hlavnímu vchodu do katedrály Svatého Ducha)

v pondělí 25. září v 19:30 hodin.

Chceme se s Vámi domluvit na vhodném termínu pro pravidelná setkávání.

František Hladký, duchovní správce