Ohlášky – 12. února 2023 (6. neděle v mezidobí)

Zítra, v pondělí, při večerní mši svaté v kapli sv. Klimenta, vstoupí tři dospělí katechumeni, kteří se u nás na děkanství připravují na přijetí svátosti křtu, mezi čekatele křtu.

Tento týden ve středu je Popeleční středa, den přísného postu, kterou začíná čtyřiceti denní doba přípravy na Velikonoce. Při večerní mši svaté v katedrále budeme udělovat popelec.

Příští neděle je první postní.

V pátek před večerní mši svatou zde bude od 17:45 hodin pobožnost Křížové cesta.

V pondělí a v úterý budou večerní mše svaté v kapli sv. Klimenta a ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu zde v katedrále.

Den nemocných si jako každý rok připomeneme ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, a to tento týden v úterý. Po návštěvě Stomatologické kliniky FN bude pan biskup Jan Vokál celebrovat v 15:45 mši svatou v posluchárně Onkologického pavilonu (budova č. 23, 2. podlaží). Asi v 16:30 tam bude následovat setkání se zaměstnanci Fakultní nemocnice za účasti ředitele FN HK s přednáškou doc. Jaroslava Brože, Th.D., proděkana Katolické teologické fakulty UK v Praze, na téma „Služba lidské slabosti v naději“ (antropologicko-biblická úvaha). Srdečně vás zveme k účasti.

Vzadu na stolku je Vám k dispozici brožura s názvem „Půst“, kterou připravilo naše biskupství a kde máte na každý den doby postní připravený krátký text z Písma svatého a myšlenku k rozjímání. Cena jedné brožury je 45,- Kč.

Vzadu na stolku si můžete vzít také nové číslo Farních informací.