Ohlášky – 12. května 2024 (7. neděle velikonoční)

V úterý je svátek sv. Matěje, apoštola; ve čtvrtek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech a příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého – zde, v katedrále, budeme slavit poutní slavnost.

I v tomto týdnu budou mše svaté ráno v 7:00 v kapli sv. Klimenta a večerní s májovou pobožností v kostele Panny Marie. Výjimka je čtvrtek a v sobotu.

Ve čtvrtek na svátek sv. Jana Nepomuckého bude večerní mše svatá v bývalém seminárním kostele sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové Na Hradě a v sobotu o vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého bude večerní mše svatá zde v katedrále.

Příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého, zde v katedrále budeme slavit poutní slavnost.

  • v neděli zde budou mše svaté jako v jinou neděli. Poutní mši svatou v 9:00 hodin bude celebrovat pan biskup Jan Vokál. Při mši svaté bude udělovat svátost biřmování biřmovancům z diecéze.
  • v 17:30 budou v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy. Srdečně zveme k účasti

Minulou neděli byla v celé naší diecézi sbírka věnovaná na pronásledované křesťany ve světě. Zde v katedrále činila … 9.553,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na tuto sbírku přispěli.

Příští neděli bude i v naší farnosti celodiecézní sbírka na pastorační aktivity v naší diecézi.