Ohlášky – 9. června 2024 (10. neděle v mezidobí)

V úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola; ve čtvrtek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve a příští neděle je 11. v mezidobí.

Mše svatá v tomto týdnu zde budou v pravidelném pořádku.

Sbírka příští neděli je věnovaná na potřeby diecézní charity v Hradci Králové.