Fotogalerie – 2019

Prosinec

 • prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.

Listopad

 • prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.

Říjen

 • prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.

Září

 • prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.

Červenec

 • prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.

Červen

 • prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.

Květen

 • prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.

Duben

 • prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.

Březen

 • prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.

Únor

 • prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.

Leden

 • prosinec

Poslední mše svatá v roce 2019 na poděkování za vše co jsme prožili a za milost, které jsme přijali v uplynulém roce sloužil pan biskup Josef a přítomní kněží. Na závěr byla děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Svátek Svaté Rodiny je také dnem obnovy manželského slibu. Pozvání přijalo asi třicet manželských párů všech věkových kategorií. Svátek svaté rodiny je druhý den po dnu vzpomínky na betlémské děti.

Na svátek svatého Štěpána se konal v katedrále již tradiční Vánoční koncert v provedení katedrálního sboru a komorního sboru Severočeského filharmonického sboru a Harmonie východočeských filharmoníků. Dirigoval Josef Zadina.

Dopolední mše svatá na Boží hod vánoční byla slavností k narození našeho Pána Ježíše Krista.

Na půlnoční vánoční bohoslužbě přivítal přítomné pan biskup Jan Vokál i ty kteří běžně na bohoslužby nepřicházejí.

Před Vánocemi se sešla Základní církevní škola Jana Pavla II. na dopolední mši svatou k poděkování za přijaté Boží milosti v roce 2019.

Adventní duchovní obnova farnosti při katedrále byla 13. prosince zahájena večerní mší svatou. 14 prosince pokračovala třemi přednáškami dopoledne v Novém Adalbertinu a vedl ji P. Karel Satoria. Odpoledne byla příležitost ke svátosti smíření a zakončena byla večerní mší svatou.

Nedělní rozhlasové vysílání ČRO mše svaté z katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové od 9:00 hodin.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy byly slavnostní. Na začátku byli ustanoveni dva noví sídelní kanovníci a jeden čestný kanovník panem biskupem Janem Vokálem.

Při mši svaté byl posvěcen adventní věnec pro katedrálu a spolu i adventní věnce, které si donesli farníci pro své domovy.