Fotogalerie – 2022

Červen

  • červen

Mší svatou zakončila Církevní základní škola školní rok 2021/2022. Na závěr byli dekorováni studenti 9. třídy a ošerpováni. Škola se také rozloučia s odcházejícími učiteli.

Koncert k 90. nedožitým narozeninám varhaníka katedrály a skladatele Jiřího Strejce se konal pod vedením sbormistra Václava Uhlíře st. a dirigenta Václava Uhlíře ml. Doprovázel chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Slavnost Těla a krve Páně s průvodem z katedrály a zastavením u tří oltářů na Velkém náměstí. Čtvrtý oltář a zakončení slavnosti bylo v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Také katedrála se připojila k aktivitě "Noc otevřených kostelů".

Zpívané nešpory svatodušní za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Poutní slavnost katedrály svátku seslání Ducha Svatého. Na začátku mše svaté požehnal pan biskup růže, které byly po skončení obřadů před katedrálou rozdány přítomným, aby provoněly domovy nejen svou vůní růží ale i vůní milostí Ducha Svatého.

V předvečer poutní slavnosti svátku seslání Ducha Svatého, udělil pan biskup Jan Vokál svátost biřmování v katedrále Svatého Ducha.

Květen

  • červen

Mší svatou zakončila Církevní základní škola školní rok 2021/2022. Na závěr byli dekorováni studenti 9. třídy a ošerpováni. Škola se také rozloučia s odcházejícími učiteli.

Koncert k 90. nedožitým narozeninám varhaníka katedrály a skladatele Jiřího Strejce se konal pod vedením sbormistra Václava Uhlíře st. a dirigenta Václava Uhlíře ml. Doprovázel chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Slavnost Těla a krve Páně s průvodem z katedrály a zastavením u tří oltářů na Velkém náměstí. Čtvrtý oltář a zakončení slavnosti bylo v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Také katedrála se připojila k aktivitě "Noc otevřených kostelů".

Zpívané nešpory svatodušní za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Poutní slavnost katedrály svátku seslání Ducha Svatého. Na začátku mše svaté požehnal pan biskup růže, které byly po skončení obřadů před katedrálou rozdány přítomným, aby provoněly domovy nejen svou vůní růží ale i vůní milostí Ducha Svatého.

V předvečer poutní slavnosti svátku seslání Ducha Svatého, udělil pan biskup Jan Vokál svátost biřmování v katedrále Svatého Ducha.

Duben

  • červen

Mší svatou zakončila Církevní základní škola školní rok 2021/2022. Na závěr byli dekorováni studenti 9. třídy a ošerpováni. Škola se také rozloučia s odcházejícími učiteli.

Koncert k 90. nedožitým narozeninám varhaníka katedrály a skladatele Jiřího Strejce se konal pod vedením sbormistra Václava Uhlíře st. a dirigenta Václava Uhlíře ml. Doprovázel chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Slavnost Těla a krve Páně s průvodem z katedrály a zastavením u tří oltářů na Velkém náměstí. Čtvrtý oltář a zakončení slavnosti bylo v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Také katedrála se připojila k aktivitě "Noc otevřených kostelů".

Zpívané nešpory svatodušní za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Poutní slavnost katedrály svátku seslání Ducha Svatého. Na začátku mše svaté požehnal pan biskup růže, které byly po skončení obřadů před katedrálou rozdány přítomným, aby provoněly domovy nejen svou vůní růží ale i vůní milostí Ducha Svatého.

V předvečer poutní slavnosti svátku seslání Ducha Svatého, udělil pan biskup Jan Vokál svátost biřmování v katedrále Svatého Ducha.

Březen

  • červen

Mší svatou zakončila Církevní základní škola školní rok 2021/2022. Na závěr byli dekorováni studenti 9. třídy a ošerpováni. Škola se také rozloučia s odcházejícími učiteli.

Koncert k 90. nedožitým narozeninám varhaníka katedrály a skladatele Jiřího Strejce se konal pod vedením sbormistra Václava Uhlíře st. a dirigenta Václava Uhlíře ml. Doprovázel chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Slavnost Těla a krve Páně s průvodem z katedrály a zastavením u tří oltářů na Velkém náměstí. Čtvrtý oltář a zakončení slavnosti bylo v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Také katedrála se připojila k aktivitě "Noc otevřených kostelů".

Zpívané nešpory svatodušní za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Poutní slavnost katedrály svátku seslání Ducha Svatého. Na začátku mše svaté požehnal pan biskup růže, které byly po skončení obřadů před katedrálou rozdány přítomným, aby provoněly domovy nejen svou vůní růží ale i vůní milostí Ducha Svatého.

V předvečer poutní slavnosti svátku seslání Ducha Svatého, udělil pan biskup Jan Vokál svátost biřmování v katedrále Svatého Ducha.

Únor

  • červen

Mší svatou zakončila Církevní základní škola školní rok 2021/2022. Na závěr byli dekorováni studenti 9. třídy a ošerpováni. Škola se také rozloučia s odcházejícími učiteli.

Koncert k 90. nedožitým narozeninám varhaníka katedrály a skladatele Jiřího Strejce se konal pod vedením sbormistra Václava Uhlíře st. a dirigenta Václava Uhlíře ml. Doprovázel chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Slavnost Těla a krve Páně s průvodem z katedrály a zastavením u tří oltářů na Velkém náměstí. Čtvrtý oltář a zakončení slavnosti bylo v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Také katedrála se připojila k aktivitě "Noc otevřených kostelů".

Zpívané nešpory svatodušní za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Poutní slavnost katedrály svátku seslání Ducha Svatého. Na začátku mše svaté požehnal pan biskup růže, které byly po skončení obřadů před katedrálou rozdány přítomným, aby provoněly domovy nejen svou vůní růží ale i vůní milostí Ducha Svatého.

V předvečer poutní slavnosti svátku seslání Ducha Svatého, udělil pan biskup Jan Vokál svátost biřmování v katedrále Svatého Ducha.

Leden

  • červen

Mší svatou zakončila Církevní základní škola školní rok 2021/2022. Na závěr byli dekorováni studenti 9. třídy a ošerpováni. Škola se také rozloučia s odcházejícími učiteli.

Koncert k 90. nedožitým narozeninám varhaníka katedrály a skladatele Jiřího Strejce se konal pod vedením sbormistra Václava Uhlíře st. a dirigenta Václava Uhlíře ml. Doprovázel chrámový sbor kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Slavnost Těla a krve Páně s průvodem z katedrály a zastavením u tří oltářů na Velkém náměstí. Čtvrtý oltář a zakončení slavnosti bylo v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Také katedrála se připojila k aktivitě "Noc otevřených kostelů".

Zpívané nešpory svatodušní za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.

Poutní slavnost katedrály svátku seslání Ducha Svatého. Na začátku mše svaté požehnal pan biskup růže, které byly po skončení obřadů před katedrálou rozdány přítomným, aby provoněly domovy nejen svou vůní růží ale i vůní milostí Ducha Svatého.

V předvečer poutní slavnosti svátku seslání Ducha Svatého, udělil pan biskup Jan Vokál svátost biřmování v katedrále Svatého Ducha.