Fotogalerie – 2022

Listopad

 • září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.

ŘÍJEN

 • září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.

Září

 • září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.

Srpen

 • září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.

Červenec

 • září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.

Červen

 • září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.

Květen

 • září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.

Duben

 • září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.

Březen

 • září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.

Únor

 • září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.

Leden

 • září

Svátek svatého Václava byl slaven v katedrále při večerní bohoslužbě s panem biskupem Josefem Kajnekem. Na závěr mše svaté jsme se společně pomodlili zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Dopoledne byla slavnostní bohoslužba ve Staré Boleslavi, několik fotek z televizní obrazovky.

Adorace před Nejsvětější Svátostí v den svátku Povýšení svatého kříže byla za ukončení války na Ukrajině. Dále pokračovala prosba za ukončení války na Ukrajině mší svatou. Farnost při katedrále Svatého Ducha se tak připojila ke všem farnostem světa. Tento úmysl vyhlásil papež František.

Adorace prvního pátku v měsíci září. Protože je to měsíc kdy začíná pro děti školní rok, tak jsme mohli prosit při této adoraci i za požehnání pro žáky a studenty.

Děti, učitelé a někteří rodiče se sešli na zahájení školního roku v katedrále na mši svatou. Nejmladší jsou tradičně děti ze školky. Ředitel školy dětem popřál úspěchy ve školním roce. Také byly představeni noví žáci prvních tříd a noví pedagogičtí pracovníci.