Fotogalerie – 2023

Červenec

  • květen

Svatodušní pondělí, je také den památky Panny Marie Matky církve.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy pod vedením Mgr. Josefa Zadiny

Poutní slavnost s udělováním svátosti biřmování celebroval mons. Jan Vokál královéhradecký biskup. Svátost biřmování přijalo mnoho lidí z celé diecéze.

Vigilie v předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého.

Requiem za otce arcibiskupa Karla Očenáška. Mši svatou celebroval pomocný biskup Josef Kajnek a další kněží. Přítomná byla i široká rodina pana arcibiskupa. je to dnes dvanáct roků od úmrtí.

Slavností Nanebevstoupení Páně je začátkem devítidenní přípravy na seslání Ducha Svatého a příslibem i našeho vzkříšení - kostel Panny Marie.

Pohřeb paní Soni Červené - zpěvačky světového věhlasu - byl po předchozím rozloučení v Praze v katedrále královéhradecké. Rozloučili se s ní bývalí i přítomní zástupci města a Filharmonie. Po obřadech byla rakev s jejími ostatky uložena v rodinném hrobu na hřbitově u Pouchovského kostela podle jejího přání.

Svátek svatého Jana Nepomuckého jsme oslavili s panem biskupem Josefem Kajnekem v bývalé seminární kapli svatého Jana Nepomuckého, dnešní Městské hudební síni.

Dvanáctileté výročí biskupského svěcení našeho pana biskupa Jana Vokála. Ke mši svaté se také připojili poutníci z Polska putující za svým patronem svatým Vojtěchem do Libice. Pan biskup byl obdarován obrazem svatého Vojtěcha, který mu předala sama autorka.

První pátek v měsíci květnu. Příležitost k přistoupení ke Svátosti smíření a adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní k důvěrnému spojení s Bohem.

Po celý měsíc květen jsou po večerní mši svaté májové pobožnosti v kostele Panny Marie, jako každý rok. Při májových pobožnostech se věřící intenzivněji v prosbách a modlitbách spojují s naší Matkou Pannou Marií.

Červen

  • květen

Svatodušní pondělí, je také den památky Panny Marie Matky církve.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy pod vedením Mgr. Josefa Zadiny

Poutní slavnost s udělováním svátosti biřmování celebroval mons. Jan Vokál královéhradecký biskup. Svátost biřmování přijalo mnoho lidí z celé diecéze.

Vigilie v předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého.

Requiem za otce arcibiskupa Karla Očenáška. Mši svatou celebroval pomocný biskup Josef Kajnek a další kněží. Přítomná byla i široká rodina pana arcibiskupa. je to dnes dvanáct roků od úmrtí.

Slavností Nanebevstoupení Páně je začátkem devítidenní přípravy na seslání Ducha Svatého a příslibem i našeho vzkříšení - kostel Panny Marie.

Pohřeb paní Soni Červené - zpěvačky světového věhlasu - byl po předchozím rozloučení v Praze v katedrále královéhradecké. Rozloučili se s ní bývalí i přítomní zástupci města a Filharmonie. Po obřadech byla rakev s jejími ostatky uložena v rodinném hrobu na hřbitově u Pouchovského kostela podle jejího přání.

Svátek svatého Jana Nepomuckého jsme oslavili s panem biskupem Josefem Kajnekem v bývalé seminární kapli svatého Jana Nepomuckého, dnešní Městské hudební síni.

Dvanáctileté výročí biskupského svěcení našeho pana biskupa Jana Vokála. Ke mši svaté se také připojili poutníci z Polska putující za svým patronem svatým Vojtěchem do Libice. Pan biskup byl obdarován obrazem svatého Vojtěcha, který mu předala sama autorka.

První pátek v měsíci květnu. Příležitost k přistoupení ke Svátosti smíření a adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní k důvěrnému spojení s Bohem.

Po celý měsíc květen jsou po večerní mši svaté májové pobožnosti v kostele Panny Marie, jako každý rok. Při májových pobožnostech se věřící intenzivněji v prosbách a modlitbách spojují s naší Matkou Pannou Marií.

Květen

  • květen

Svatodušní pondělí, je také den památky Panny Marie Matky církve.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy pod vedením Mgr. Josefa Zadiny

Poutní slavnost s udělováním svátosti biřmování celebroval mons. Jan Vokál královéhradecký biskup. Svátost biřmování přijalo mnoho lidí z celé diecéze.

Vigilie v předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého.

Requiem za otce arcibiskupa Karla Očenáška. Mši svatou celebroval pomocný biskup Josef Kajnek a další kněží. Přítomná byla i široká rodina pana arcibiskupa. je to dnes dvanáct roků od úmrtí.

Slavností Nanebevstoupení Páně je začátkem devítidenní přípravy na seslání Ducha Svatého a příslibem i našeho vzkříšení - kostel Panny Marie.

Pohřeb paní Soni Červené - zpěvačky světového věhlasu - byl po předchozím rozloučení v Praze v katedrále královéhradecké. Rozloučili se s ní bývalí i přítomní zástupci města a Filharmonie. Po obřadech byla rakev s jejími ostatky uložena v rodinném hrobu na hřbitově u Pouchovského kostela podle jejího přání.

Svátek svatého Jana Nepomuckého jsme oslavili s panem biskupem Josefem Kajnekem v bývalé seminární kapli svatého Jana Nepomuckého, dnešní Městské hudební síni.

Dvanáctileté výročí biskupského svěcení našeho pana biskupa Jana Vokála. Ke mši svaté se také připojili poutníci z Polska putující za svým patronem svatým Vojtěchem do Libice. Pan biskup byl obdarován obrazem svatého Vojtěcha, který mu předala sama autorka.

První pátek v měsíci květnu. Příležitost k přistoupení ke Svátosti smíření a adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní k důvěrnému spojení s Bohem.

Po celý měsíc květen jsou po večerní mši svaté májové pobožnosti v kostele Panny Marie, jako každý rok. Při májových pobožnostech se věřící intenzivněji v prosbách a modlitbách spojují s naší Matkou Pannou Marií.

Duben

  • květen

Svatodušní pondělí, je také den památky Panny Marie Matky církve.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy pod vedením Mgr. Josefa Zadiny

Poutní slavnost s udělováním svátosti biřmování celebroval mons. Jan Vokál královéhradecký biskup. Svátost biřmování přijalo mnoho lidí z celé diecéze.

Vigilie v předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého.

Requiem za otce arcibiskupa Karla Očenáška. Mši svatou celebroval pomocný biskup Josef Kajnek a další kněží. Přítomná byla i široká rodina pana arcibiskupa. je to dnes dvanáct roků od úmrtí.

Slavností Nanebevstoupení Páně je začátkem devítidenní přípravy na seslání Ducha Svatého a příslibem i našeho vzkříšení - kostel Panny Marie.

Pohřeb paní Soni Červené - zpěvačky světového věhlasu - byl po předchozím rozloučení v Praze v katedrále královéhradecké. Rozloučili se s ní bývalí i přítomní zástupci města a Filharmonie. Po obřadech byla rakev s jejími ostatky uložena v rodinném hrobu na hřbitově u Pouchovského kostela podle jejího přání.

Svátek svatého Jana Nepomuckého jsme oslavili s panem biskupem Josefem Kajnekem v bývalé seminární kapli svatého Jana Nepomuckého, dnešní Městské hudební síni.

Dvanáctileté výročí biskupského svěcení našeho pana biskupa Jana Vokála. Ke mši svaté se také připojili poutníci z Polska putující za svým patronem svatým Vojtěchem do Libice. Pan biskup byl obdarován obrazem svatého Vojtěcha, který mu předala sama autorka.

První pátek v měsíci květnu. Příležitost k přistoupení ke Svátosti smíření a adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní k důvěrnému spojení s Bohem.

Po celý měsíc květen jsou po večerní mši svaté májové pobožnosti v kostele Panny Marie, jako každý rok. Při májových pobožnostech se věřící intenzivněji v prosbách a modlitbách spojují s naší Matkou Pannou Marií.

Březen

  • květen

Svatodušní pondělí, je také den památky Panny Marie Matky církve.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy pod vedením Mgr. Josefa Zadiny

Poutní slavnost s udělováním svátosti biřmování celebroval mons. Jan Vokál královéhradecký biskup. Svátost biřmování přijalo mnoho lidí z celé diecéze.

Vigilie v předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého.

Requiem za otce arcibiskupa Karla Očenáška. Mši svatou celebroval pomocný biskup Josef Kajnek a další kněží. Přítomná byla i široká rodina pana arcibiskupa. je to dnes dvanáct roků od úmrtí.

Slavností Nanebevstoupení Páně je začátkem devítidenní přípravy na seslání Ducha Svatého a příslibem i našeho vzkříšení - kostel Panny Marie.

Pohřeb paní Soni Červené - zpěvačky světového věhlasu - byl po předchozím rozloučení v Praze v katedrále královéhradecké. Rozloučili se s ní bývalí i přítomní zástupci města a Filharmonie. Po obřadech byla rakev s jejími ostatky uložena v rodinném hrobu na hřbitově u Pouchovského kostela podle jejího přání.

Svátek svatého Jana Nepomuckého jsme oslavili s panem biskupem Josefem Kajnekem v bývalé seminární kapli svatého Jana Nepomuckého, dnešní Městské hudební síni.

Dvanáctileté výročí biskupského svěcení našeho pana biskupa Jana Vokála. Ke mši svaté se také připojili poutníci z Polska putující za svým patronem svatým Vojtěchem do Libice. Pan biskup byl obdarován obrazem svatého Vojtěcha, který mu předala sama autorka.

První pátek v měsíci květnu. Příležitost k přistoupení ke Svátosti smíření a adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní k důvěrnému spojení s Bohem.

Po celý měsíc květen jsou po večerní mši svaté májové pobožnosti v kostele Panny Marie, jako každý rok. Při májových pobožnostech se věřící intenzivněji v prosbách a modlitbách spojují s naší Matkou Pannou Marií.

Únor

  • květen

Svatodušní pondělí, je také den památky Panny Marie Matky církve.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy pod vedením Mgr. Josefa Zadiny

Poutní slavnost s udělováním svátosti biřmování celebroval mons. Jan Vokál královéhradecký biskup. Svátost biřmování přijalo mnoho lidí z celé diecéze.

Vigilie v předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého.

Requiem za otce arcibiskupa Karla Očenáška. Mši svatou celebroval pomocný biskup Josef Kajnek a další kněží. Přítomná byla i široká rodina pana arcibiskupa. je to dnes dvanáct roků od úmrtí.

Slavností Nanebevstoupení Páně je začátkem devítidenní přípravy na seslání Ducha Svatého a příslibem i našeho vzkříšení - kostel Panny Marie.

Pohřeb paní Soni Červené - zpěvačky světového věhlasu - byl po předchozím rozloučení v Praze v katedrále královéhradecké. Rozloučili se s ní bývalí i přítomní zástupci města a Filharmonie. Po obřadech byla rakev s jejími ostatky uložena v rodinném hrobu na hřbitově u Pouchovského kostela podle jejího přání.

Svátek svatého Jana Nepomuckého jsme oslavili s panem biskupem Josefem Kajnekem v bývalé seminární kapli svatého Jana Nepomuckého, dnešní Městské hudební síni.

Dvanáctileté výročí biskupského svěcení našeho pana biskupa Jana Vokála. Ke mši svaté se také připojili poutníci z Polska putující za svým patronem svatým Vojtěchem do Libice. Pan biskup byl obdarován obrazem svatého Vojtěcha, který mu předala sama autorka.

První pátek v měsíci květnu. Příležitost k přistoupení ke Svátosti smíření a adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní k důvěrnému spojení s Bohem.

Po celý měsíc květen jsou po večerní mši svaté májové pobožnosti v kostele Panny Marie, jako každý rok. Při májových pobožnostech se věřící intenzivněji v prosbách a modlitbách spojují s naší Matkou Pannou Marií.

Leden

  • květen

Svatodušní pondělí, je také den památky Panny Marie Matky církve.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy pod vedením Mgr. Josefa Zadiny

Poutní slavnost s udělováním svátosti biřmování celebroval mons. Jan Vokál královéhradecký biskup. Svátost biřmování přijalo mnoho lidí z celé diecéze.

Vigilie v předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého.

Requiem za otce arcibiskupa Karla Očenáška. Mši svatou celebroval pomocný biskup Josef Kajnek a další kněží. Přítomná byla i široká rodina pana arcibiskupa. je to dnes dvanáct roků od úmrtí.

Slavností Nanebevstoupení Páně je začátkem devítidenní přípravy na seslání Ducha Svatého a příslibem i našeho vzkříšení - kostel Panny Marie.

Pohřeb paní Soni Červené - zpěvačky světového věhlasu - byl po předchozím rozloučení v Praze v katedrále královéhradecké. Rozloučili se s ní bývalí i přítomní zástupci města a Filharmonie. Po obřadech byla rakev s jejími ostatky uložena v rodinném hrobu na hřbitově u Pouchovského kostela podle jejího přání.

Svátek svatého Jana Nepomuckého jsme oslavili s panem biskupem Josefem Kajnekem v bývalé seminární kapli svatého Jana Nepomuckého, dnešní Městské hudební síni.

Dvanáctileté výročí biskupského svěcení našeho pana biskupa Jana Vokála. Ke mši svaté se také připojili poutníci z Polska putující za svým patronem svatým Vojtěchem do Libice. Pan biskup byl obdarován obrazem svatého Vojtěcha, který mu předala sama autorka.

První pátek v měsíci květnu. Příležitost k přistoupení ke Svátosti smíření a adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní k důvěrnému spojení s Bohem.

Po celý měsíc květen jsou po večerní mši svaté májové pobožnosti v kostele Panny Marie, jako každý rok. Při májových pobožnostech se věřící intenzivněji v prosbách a modlitbách spojují s naší Matkou Pannou Marií.