Ohlášky – 2. května 2021 (5. neděle velikonoční)

V pondělí je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; ve čtvrtek je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka a příští neděle je 6. velikonoční.

Dnes v 17:30 zde budou recitované nešpory za účasti katedrální kapituly, zakončené svátostným požehnáním, na které Vás srdečně zveme.

V týdnu budou mše svaté ráno v 7:00 zde v katedrále. Večerní mše svaté s májovou pobožností budou v 18:30 v kostele Panny Marie, s výjimkou ve středu, kdy májová pobožnost tam začíná v 19:00 a mše svatá v 19:30 hodin.

Minulou neděli zde byla sbírka věnovaná na potřeby kněžského semináře a našich bohoslovců. Zde v katedrále jste na ní přispěli částkou …. 12.324,- Kč. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na tuto sbírku přispěli.

Tento týden je první pátek v květnu. Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít zde v katedrále ve čtvrtek a v pátek od 17:30 do 18:00. Po 18:00 přicházejte ke svátosti smíření do kostela Panny Marie.

Tento týden na první pátek v měsíci začne v 17:30 v katedrále soukromá adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí, kterou zakončíme v 18:00 společnou adorací a svátostným požehnáním.

Příští neděli bude v celé naší diecézi, tedy i zde v katedrále, tzv. „Dveřní sbírka“, na pronásledované křesťany. Při odchodu ze mši svaté bude u východu z katedrály stát ministrant s košíkem, kde můžete svůj příspěvek odevzdat.