Zrušení dispenze od účasti na nedělní mše svaté

Ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11.03.2020 a následně 03.10.2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mši svaté z těchto důvodů:

  • příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,
  • povinná karanténa,
  • dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),
  • omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby.

V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu kanonického práva). Proto s účinností od 21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté.

Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky.

V Kristu Váš

biskup  Jan