Fotogalerie – 2016

Prosinec

 

  • prosinec

Adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Mgr. Karel Satoria přinesla duchovní posilu všem zůčastněným.

Oslavili jsme narození Ježíše Krista. Kéž je narozen i našich srdcích, a plamen hořící svíčky, světla Kristova vždy zaháněl tmu z našich srdcí. Jak řekl v promluvě pan biskup. Na závěr slavnosti udělil pan biskup Jan Vokál plnomocné odpustky všem přítomným.

Umělecké provedení koncertu přineslo všem přítomným hluboký prožitek vánočního světla Ježíše Krista v jeslích.

Při mši svaté dnešního svátku Svaté rodiny, přijali přítomní manželé od pana arciděkana Mons. Františka Hladkého požehnání a ženy květinu.

Mší svatou v 16:00 byl zakončen občanský rok 2016. Celebroval biskup Josef Kajnek a ostatní kněží. Na závěr mše svaté bylo poděkování před Nejsvětější svátostí.


Listopad

 

  • prosinec

Adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Mgr. Karel Satoria přinesla duchovní posilu všem zůčastněným.

Oslavili jsme narození Ježíše Krista. Kéž je narozen i našich srdcích, a plamen hořící svíčky, světla Kristova vždy zaháněl tmu z našich srdcí. Jak řekl v promluvě pan biskup. Na závěr slavnosti udělil pan biskup Jan Vokál plnomocné odpustky všem přítomným.

Umělecké provedení koncertu přineslo všem přítomným hluboký prožitek vánočního světla Ježíše Krista v jeslích.

Při mši svaté dnešního svátku Svaté rodiny, přijali přítomní manželé od pana arciděkana Mons. Františka Hladkého požehnání a ženy květinu.

Mší svatou v 16:00 byl zakončen občanský rok 2016. Celebroval biskup Josef Kajnek a ostatní kněží. Na závěr mše svaté bylo poděkování před Nejsvětější svátostí.


 

Říjen

 

  • prosinec

Adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Mgr. Karel Satoria přinesla duchovní posilu všem zůčastněným.

Oslavili jsme narození Ježíše Krista. Kéž je narozen i našich srdcích, a plamen hořící svíčky, světla Kristova vždy zaháněl tmu z našich srdcí. Jak řekl v promluvě pan biskup. Na závěr slavnosti udělil pan biskup Jan Vokál plnomocné odpustky všem přítomným.

Umělecké provedení koncertu přineslo všem přítomným hluboký prožitek vánočního světla Ježíše Krista v jeslích.

Při mši svaté dnešního svátku Svaté rodiny, přijali přítomní manželé od pana arciděkana Mons. Františka Hladkého požehnání a ženy květinu.

Mší svatou v 16:00 byl zakončen občanský rok 2016. Celebroval biskup Josef Kajnek a ostatní kněží. Na závěr mše svaté bylo poděkování před Nejsvětější svátostí.


 

Červenec

 

  • prosinec

Adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Mgr. Karel Satoria přinesla duchovní posilu všem zůčastněným.

Oslavili jsme narození Ježíše Krista. Kéž je narozen i našich srdcích, a plamen hořící svíčky, světla Kristova vždy zaháněl tmu z našich srdcí. Jak řekl v promluvě pan biskup. Na závěr slavnosti udělil pan biskup Jan Vokál plnomocné odpustky všem přítomným.

Umělecké provedení koncertu přineslo všem přítomným hluboký prožitek vánočního světla Ježíše Krista v jeslích.

Při mši svaté dnešního svátku Svaté rodiny, přijali přítomní manželé od pana arciděkana Mons. Františka Hladkého požehnání a ženy květinu.

Mší svatou v 16:00 byl zakončen občanský rok 2016. Celebroval biskup Josef Kajnek a ostatní kněží. Na závěr mše svaté bylo poděkování před Nejsvětější svátostí.


Červen

 

  • prosinec

Adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Mgr. Karel Satoria přinesla duchovní posilu všem zůčastněným.

Oslavili jsme narození Ježíše Krista. Kéž je narozen i našich srdcích, a plamen hořící svíčky, světla Kristova vždy zaháněl tmu z našich srdcí. Jak řekl v promluvě pan biskup. Na závěr slavnosti udělil pan biskup Jan Vokál plnomocné odpustky všem přítomným.

Umělecké provedení koncertu přineslo všem přítomným hluboký prožitek vánočního světla Ježíše Krista v jeslích.

Při mši svaté dnešního svátku Svaté rodiny, přijali přítomní manželé od pana arciděkana Mons. Františka Hladkého požehnání a ženy květinu.

Mší svatou v 16:00 byl zakončen občanský rok 2016. Celebroval biskup Josef Kajnek a ostatní kněží. Na závěr mše svaté bylo poděkování před Nejsvětější svátostí.


 

Květen

 

  • prosinec

Adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Mgr. Karel Satoria přinesla duchovní posilu všem zůčastněným.

Oslavili jsme narození Ježíše Krista. Kéž je narozen i našich srdcích, a plamen hořící svíčky, světla Kristova vždy zaháněl tmu z našich srdcí. Jak řekl v promluvě pan biskup. Na závěr slavnosti udělil pan biskup Jan Vokál plnomocné odpustky všem přítomným.

Umělecké provedení koncertu přineslo všem přítomným hluboký prožitek vánočního světla Ježíše Krista v jeslích.

Při mši svaté dnešního svátku Svaté rodiny, přijali přítomní manželé od pana arciděkana Mons. Františka Hladkého požehnání a ženy květinu.

Mší svatou v 16:00 byl zakončen občanský rok 2016. Celebroval biskup Josef Kajnek a ostatní kněží. Na závěr mše svaté bylo poděkování před Nejsvětější svátostí.


 

Březen

 

  • prosinec

Adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Mgr. Karel Satoria přinesla duchovní posilu všem zůčastněným.

Oslavili jsme narození Ježíše Krista. Kéž je narozen i našich srdcích, a plamen hořící svíčky, světla Kristova vždy zaháněl tmu z našich srdcí. Jak řekl v promluvě pan biskup. Na závěr slavnosti udělil pan biskup Jan Vokál plnomocné odpustky všem přítomným.

Umělecké provedení koncertu přineslo všem přítomným hluboký prožitek vánočního světla Ježíše Krista v jeslích.

Při mši svaté dnešního svátku Svaté rodiny, přijali přítomní manželé od pana arciděkana Mons. Františka Hladkého požehnání a ženy květinu.

Mší svatou v 16:00 byl zakončen občanský rok 2016. Celebroval biskup Josef Kajnek a ostatní kněží. Na závěr mše svaté bylo poděkování před Nejsvětější svátostí.


 

Únor

 

  • prosinec

Adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Mgr. Karel Satoria přinesla duchovní posilu všem zůčastněným.

Oslavili jsme narození Ježíše Krista. Kéž je narozen i našich srdcích, a plamen hořící svíčky, světla Kristova vždy zaháněl tmu z našich srdcí. Jak řekl v promluvě pan biskup. Na závěr slavnosti udělil pan biskup Jan Vokál plnomocné odpustky všem přítomným.

Umělecké provedení koncertu přineslo všem přítomným hluboký prožitek vánočního světla Ježíše Krista v jeslích.

Při mši svaté dnešního svátku Svaté rodiny, přijali přítomní manželé od pana arciděkana Mons. Františka Hladkého požehnání a ženy květinu.

Mší svatou v 16:00 byl zakončen občanský rok 2016. Celebroval biskup Josef Kajnek a ostatní kněží. Na závěr mše svaté bylo poděkování před Nejsvětější svátostí.


 

Leden

 

  • prosinec

Adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Mgr. Karel Satoria přinesla duchovní posilu všem zůčastněným.

Oslavili jsme narození Ježíše Krista. Kéž je narozen i našich srdcích, a plamen hořící svíčky, světla Kristova vždy zaháněl tmu z našich srdcí. Jak řekl v promluvě pan biskup. Na závěr slavnosti udělil pan biskup Jan Vokál plnomocné odpustky všem přítomným.

Umělecké provedení koncertu přineslo všem přítomným hluboký prožitek vánočního světla Ježíše Krista v jeslích.

Při mši svaté dnešního svátku Svaté rodiny, přijali přítomní manželé od pana arciděkana Mons. Františka Hladkého požehnání a ženy květinu.

Mší svatou v 16:00 byl zakončen občanský rok 2016. Celebroval biskup Josef Kajnek a ostatní kněží. Na závěr mše svaté bylo poděkování před Nejsvětější svátostí.