Farní knihovna

Farní knihovna je od 1. 1. 2020 ve správě Biskupské knihovny v Hradci Králové

(Nové Adalbertinum, Velké náměstí 35, e-mail knihovna@bihk.cz, tel. 495 063 450).

Biskupská knihovna zprostředkuje výpůjčky zájemcům o knihy z Farní knihovny v souladu se svým výpůjčním řádem. Věříme, že této možnosti budete hojně využívat.

Úplný seznam knih Farní knihovny, které si v Biskupské knihovně můžete zapůjčit:

uplnyseznam

Otevírací doba Biskupské knihovny:

pondělí 9.0012.00 a 13.0016.00

čtvrtek 13.0017.00

Původní webové stránky Farní knihovny najdete zde:

https://farniknihovnahk.webk.cz/