Křest

Život každého člověka má svůj jedinečný a hluboký smysl i význam. Není bez zaměření ani bez cíle. Každý z nás ve svém životě občas prožije chvíle nebo situace, které k nám promlouvají důrazněji než všechno ostatní a probouzejí v nás právě tyto otázky:

  • „Mám já a můj život nějaký smysl?“
  • „Kam směřuji?“
  • „Jaký je konečný význam věcí okolo mne?“
  • „Co je nejdůležitější hodnotou života?“ apod.

katedrála Svatého Ducha – křest, foto archiv září 2002
Můžeme takto v sobě objevit prostor, který v každém z nás je, aniž bychom si jej museli vyrábět. Je potřeba jen mít trochu odvahy vstoupit dovnitř. Máme tak šanci vykročit na cestu, kde můžeme postupně začít nacházet odpovědi na naše otázky.

Mnoho lidí nejen v minulých staletích, ale i v dnešní době našlo tyto odpovědi v setkání s Bohem a ve víře v něj. On sám se jim dal poznat jako osobní, milující bytost, která každého člověka přijímá se vším, co je a jaký je a zahrnuje jej svou láskou. Tito lidé jej objevili a také přijali nejen jako počátek a zdroj své existence, ale i jako svůj cíl a své naplnění.

I když si člověk na své cestě k Bohu vytvořil velkou překážku, Bůh jej neopouští, ale vychází mu vstříc v Ježíši Kristu, svém Synu, který se kvůli nám stal člověkem a svým životem ukázal, jaký je Bůh. Svým láskyplným postojem, který nezměnil ani při smrti na kříži, přemohl moc zla, hříchu a smrti nad člověkem. Bůh nám skrze Ježíše Krista nabízí možnost stát se jeho dětmi, navázat s ním osobní a důvěrný vztah a nalézt v něm zdroj plného života i štěstí.

Právě tato skutečnost je hlavním obsahem svátosti křtu. Svátost je viditelné znamení neviditelného Božího obdarování „Boží milosti“. V případě křtu znamená lití vody na hlavu křtěného člověka to, že Bůh jej skutečně očišťuje od hříchu a dává jeho životu novou kvalitu – schopnost důvěrného kontaktu s Bohem, dar přátelství s Bohem a podobnosti s Kristem. Pro člověka je křest opravdu vnímatelným novým začátkem, hlubším zatažením do Božího života a také do společenství ostatních pokřtěných, tj. do církve. Je to dar, který se má rozvíjet a růst po celý život.

Milí rodiče,

pokud chcete své děťátko** nechat u nás pokřtít, prosím přijďte k nám na děkanství vždy ve druhou a třetí sobotu v měsíci v 15 hodin. Chceme Vám pomoci a nabídnout Vám potřebné informace. Zde také domluvíme termín křtu Vašeho dítěte. Prosím přijďte na obě setkání.
Prosíme, abyste na přípravu ke křtu s sebou nebrali své děťátko. Děkujeme za pochopení.
(** – týká se dítěte předškolního věku. Chcete-li nechat pokřtít „školáka“, informujte se u nás na děkanství)

Milí mladí přátelé,

pokud máte zájem seznámit se s učením katolické církve a pokud se chcete připravit na přijetí svátosti křtu, nebo na přijímání ostatních svátostí v katolické církvi – rádi Vám pomůžeme.

Najdete nás na Děkanství u chrámu Svatého Ducha (náměstí Jana Pavla II. čp. 58/4 – naproti hlavnímu vchodu do katedrály).