Pozvánka na Adventní duchovní obnovu

Adventní duchovní obnova farnosti

na téma

Přijde, přijde Vykupitel

se koná

14. a 15. prosince 2018

a povede ji

P. Prokop Brož

duchovní správce farnosti v Novém Hradci Králové

s následujícím programem

pátek

14. 12.

od 18.30

mše svatá – zahájení

katedrála

sobota

15. 12.

od 9.00

první přednáška

Nové Adalbertinum

(Velký sál – 2. patro)

od 10.15

druhá přednáška

od 11.30

třetí přednáška

od 12.30

modlitba Anděl Páně

od

17.00

do

18.15

svátost smíření

(k dispozici zde budou tři kněží)

katedrála

od 18.30

mše svatá – zakončení

Všechny srdečně zveme!!