Historie v datech

1307 – založení chrámu Sv. Ducha královnou Eliškou Rejčkou

1339 – požár města, při němž byl značně poškozen kostel zahájení rozsáhlých oprav

před 1400 – uzavřela se přestavba Sv. Ducha, v němž se nacházelo 18 oltářů

1407 – ničivý požár města zasáhl architekturu a zařízení chrámu

1420 – dobytí Hradce Králové husitským vojskem.

1463 – dokončení pozdně gotické stavební fáze spojené s novou výmalbou

1497 – pořízení pastoforia od M. Rejska

1623 -obnovení katolických bohoslužeb v chrámu sv. Ducha, duchovní správou pověřen JanVáclav Celestýn z Kronfeldu

1639 – dobytí Hradce Králové švédskými vojsky za třicetileté války Švédové zpustošili a vyloupili interiér chrámu

1664 – založení biskupství v Hradci Králové bulou Super universas papeže Alexandra VII., farní kostel Sv. Ducha povýšen na katedrálu. Prvním biskupem Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka

1709 – vysvěcení hlavního oltáře a celého kostela biskupem Tobiášem Beckerem

1736 – rozšíření kapitulní sakristie

1780-1794 – klasicistní úpravy interiérů za biskupa Josefa Haye konfiskace bohoslužebných předmětů a ostatního cenného kostelního příslušenství pro státní mincovnu

1863 – biskup Karel B. Hanl podnítil zahájení velkorysé opravy katedrály. Ustavila se „Jednota k opravení katedrálního chrámu Páně královéhradeckého“.

1864-1876 – rekonstrukce katedrály podle projektu F. Schmo-ranze ze Slatiňan

1898 – oprava interiéru spojená s novou výmalbou prováděnou pod vedením J. Heřmana

1901 – rekonstrukce střechy věží podle projektu L. Láblera

1911 – výměna krovu lodí

1935-1941 – úprava katedrály za biskupa Mořice Píchy, pietní renovace krypt, zřízení dnešního hlavního oltáře

1980-1990 – generální oprava stavby a restaurování vnitřního zařízení